Proč nahrazuji terpentýn, pomerančovým olejem

Zdravím přátelé.

V krémech na boty, oblečení, doplňky používám přírodní látky jako nosiče, které pomáhají transportu účinných látek (oleje do hloubky kůže), nebo je používám jako ředidlo, které umožňuje krém lépe nanášet na materiál, rozetřít jej. Jako surovinu na nosiče/ředidla jsem vždy používal přírodní terpentýn v té nejčistší formě a to Terpentýn balzámový. Je to skvělá látka, která rozpouští vosky, tuky. Dokáže donést tuky do hloubky kůže, potom se vypařit. Dokáže naředit krémy, které se můžou krásně nanést na materiál a rozetřít. Bohužel, terpentýn je zdraví velmi škodlivý a to dokonce i 100% přírodní balzámový terpentýn, který je získán z pryskyřice pomocí vodní páry. Zdravotní rizika jsou velká.

Některá rizika u terpentýnu:
 • dráždí oči, kůži a dýchací orgány,
 • nebezpečné dráždivé výpary,
 • působí na centrální nervový systém,
 • může poškodit ledviny,
 • může způsobit zhroucení, bezvědomí, v extrémních případech smrt z důvodu poruchy dýchání,
 • při inhalaci: způsobuje podráždění dýchacího ústrojí, vdechnutí do plic může způsobit otok a pneumonitis,
 • při požití: může způsobit poškození plic, může vyvolat podráždění zažívacího ústrojí, nevolnost, zvracení a průjem,
 • při kontaktu s pokožkou: možná senzibilizace, způsobuje podráždění, může způsobit alergickou reakci pokožky, která se projeví při opakovaném kontaktu s látkou,
 • vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Naštěstí existuje možnost terpentýn nahradit jiným 100 % přírodním nosičem, rozpouštědlem a to Pomerančovým olejem. Který dokáže v krémech to samé, co terpentýn (skvělý nosič tuků do kůže, naředí krémy). S tím, že jeho zdravotní závadnost je nižší než u terpentýnu. Krásně voní a možná nebude v létě přitahovat hmyz :-). I když není absolutně bez zdravotních rizik.

Některá rizika pomerančového oleje:
 • zdraví škodlivý v případě vdechnutí, požití,
 • dráždí oči, 
 • možná senzibilizace při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci, 
 • při požití a vniknutí do dýchacích cest může dojít k poškození plic, popřípadě způsobit smrt, 
 • pozor na možnost případné alergie na přírodní látky,
 • limonen a jeho oxidační produkty dráždí kůži a dýchací cesty, 
 • limonen je biologicky odbouratelný,
 • vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Použitá literatura:
Festovní věci
0
  0
  Váš Festovní košík
  Váš košík je prázdnýZpět do obchodu